Φωτογραφία από το έργο Ανακαίνιση Κατοικίας Πρέσπες

Ανακαίνιση Κατοικίας Πρέσπες

Είστε εδώ: Ergo Home > Έργα > Ανακαίνιση Κατοικίας Πρέσπες

Η αναπαλαίωση ενός παλιού σπιτιού, η ανακατασκευή ενός νεοκλασικού σπιτιού, η αναμόρφωση και αναστύλωση ενός πέτρινου σπιτιού είναι σίγουρα μια διαδικασία που απαιτεί εμπειρία και επαρκή αν όχι περίσσεια γνώση, αν τώρα, όλα τα προηγούμενα συνοδεύονται και από αγάπη για το αντικείμενο τότε έχουμε αυτό που επιθυμούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με παρόμοια τεχνικά έργα.

Η ανακαίνιση ενός τέτοιου σπιτιού είναι σίγουρα μια πολύπλοκη εργασία.

Μάλιστα, στην περίπτωση γενικής αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων που αφορούν ένα παλαιό πέτρινο σπίτι, οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν συνήθως αφορούν, στατικά θέματα που χρήζουν καλής μελέτης και βέβαια επιμέλειας καθ ΄ όλη την διάρκεια των εργασιών.

Ο συνδυασμός φυσικών υλικών όπως η πέτρα και το ξύλο για τα κουφώματα ήταν μια επιλογή που υποστήριξε το ανάγλυφο των κατασκευών στη περιοχή.